Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Otevření naučné stezky \"Stezka poznání\"

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření naučné stezky projektu spolupráce \"Cesta poznání\", které se uskuteční dne 14. 9. 2012 od 14. 00 hod. v Chotěboři, nám. T. G. Masaryka. Více informací v přiložené pozvánce.
5.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Projekt spolupráce „Cesta poznání“

Pravidla pro opatření IV. 1. 1. Místní akční skupiny a IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 a pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Směrnice MAS - výzva, příjem žádostí

Směrnice MAS - výzva, příjem žádostí, administrace, bodování a informování
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci z PRV

Seznam povinných příloh k Žádostem o dotaci z PRV k vyhlášeným fichím.
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

1. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor

Vyhlášení 1. výzvy 2012 MAS Podhůří Železných hor k předkládání Žádostí o dotaci z PRV
31.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Žádost o dotaci z PRV

Schválená žádost o dotaci z PRV - platná pouze pro tuto výzvu a 17. kolo příjmu žádostí.
30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Vyhlašované fiche pro 17. kolo

Platné fiche pro 1. výzvu 2012
30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

1. VÝZVA 2012

30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Školení k 1. výzvě 2012 pro žadatele o dotaci

30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012