Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Platná Pravidla pro opatření IV.1,2. - 13. kolo příjmu žádostí

Pravidla se vztahují na administraci žádostí zaregistrovaných v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol dokud nedojde ke změně těchto Pravidel.
3.5.2011, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2011

2. výzva 2011

3.5.2011, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2011

Žádost o dotaci

3.5.2011, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2011

Dobrovolnické centrum v Chotěboři

29.4.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Archiv

Pozvánka na školení obsluhy PC

Vážení starostové, zástupci obcí, členové neziskových organizací, v rámci projektu Rozvoj obcí a NNO si Vás dovolujeme pozvat na bezplatný kurz školení obsluhy PC.
26.4.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Seminář k 2. výzvě 2011

20.4.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Projekt vzdělávání zástupců obcí

5.4.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Schválený projekt v 1.výzvě 2011

Výběrová komise dne 16.2.2011 rozhodla všemi hlasy, aby projekt obce Maleč „Rozvoj obcí a NNO" byl podán na RO SZIF Brno.
16.2.2011, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2011