Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Schválené fiche pro 3. výzvu v r. 2010

24.8.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2010

3. výzva MAS Podhůří Železných hor v r. 2010

24.8.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2010

Pravidla k opatření IV. 1.2.

16.8.2010, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Pravila pro opatření IV.1.1.

16.8.2010, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Hodnocení projektů v II. výzvě 2010

29.6.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2010

Základní údaje o 2. výzvě 2010

14.5.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2010

Fiche opatření

Fiche opatření, ve kterých se budou podávat projekty ve 2. výzvě 2010.
14.5.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2010

Formuláře žádosti, závazná pravidla

14.5.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2010