Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Příručka pro žadatele

3.5.2010, Jiří Zápotočný, rubrika Příručka pro žadatele

Výroční zpráva za rok 2009

7.4.2010, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Hodnocení projektů v I. výzvě 2010

9.3.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Formulář žádosti, závazná pravidla

2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Fiche opatření

Fiche opatření, ve kterých se budou v této výzvě podávat projekty.
2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Základní údaje o 1. výzvě v roce 2010

2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010