Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Hodnocení projektů v III. výzvě 2009

21.10.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2009

Fiche - seznam

aktuální znění
1.10.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Evropské fondy 2007-2013

Integrovaná strategie území MAS

30.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Strategie

Příručka pro hodnotitele

18.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Příručka pro hodnotitele

3. Výzva MAS 2009

Schválené znění výzvy s Fichemi.
15.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2009

Poslání

Cílem MAS Podhůří Železných hor je zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území na kterém působí. Tento cíl byl stanoven při založení místní akční skupiny v roce 2006.
11.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Archiv

Zápis z jednání výběrové komise 12.6.09

17.6.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2009