Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

 

Příručka pro hodnotitele

18.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Příručka pro hodnotitele

3. Výzva MAS 2009

Schválené znění výzvy s Fichemi.
15.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2009

Poslání

Cílem MAS Podhůří Železných hor je zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území na kterém působí. Tento cíl byl stanoven při založení místní akční skupiny v roce 2006.
11.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Archiv

Zápis z jednání výběrové komise 12.6.09

17.6.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2009

2. výzva 2009 MAS Podhůří Železných hor

30.4.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2009

Výroční zpráva za rok 2008

23.3.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Bodování přijatých projektů v 1. výzvě 2009

19.2.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2009