Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

Podhůří školám!

Projekt z oblasti kreativního učení, který má na školách ORP Chotěboř přinést nové a netradiční formy vzdělávání v oblasti umělecké, přírodovědecké a technické určené jak pro žáky tak i pedagogy.

Registrační číslo projektu: 0213000197

 

 

 

 

1. výzva 2009 MAS Podhůří Železných hor

27.1.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2009

Zápis z jednání výběrové komise 6.10.08

13.10.2008, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2008

Bodové hodnocení projektů 1. Výzvy 2008

10.10.2008, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2008

1. Výzva 2008 MAS Podhůří Železných hor

15.8.2008, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2008

1. VÝZVA 2008

13.8.2008, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Mapa území MAS

Mapa zájmového území MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.
8.8.2008, Jiří Zápotočný, rubrika Údaje o území

Výroční zpráva za rok 2007

17.3.2008, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2006

19.3.2007, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy