Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

 

 

Dotazník pro obyvatele Podhůří Železných hor

       Prosíme o vyplnění dotazníku, na který se dostanete přímým prokliknutím.

                                        Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Zápis z jednání Programového výboru MAS 9.5.2018

14.5.2018, Jana Baladová, rubrika IROP

Zápis z jednání výběrové komise 3.5.2018

9.5.2018, Jana Baladová, rubrika PRV

Pozvánka na Programový výbor 9.5. 2018

27.4.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika Pozvánky na jednání MAS