Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Dotace na hodpodaření v lesích

Do konce března je možno žádat krajskou dotaci zejména na oplocenky a výsadbu odrostky a poloodrostky. Do konce června je pak možno využít státní dotaci učenou na výsadbu sazenicemi, těžbu dřeva ekologicky šetrnými způsoby a asanaci vytěženého dříví. U státní dotace se nepodává žádost, ale pouze ohlášení. V případě zájmu se na nás obraťte. Pomoc s žádostmi a ohlášením je zdarma
6.3.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika Aktuality

Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. č. 5

Výzva je určena na prorodinná opatření - příměstské tábory a další aktivity
27.2.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP Zam

Pozvánka na veřejné projednání

Přijďte i Vy říct, co považujete v regionu za důležité a jaké projekty je třeba financovat z dotací EU!!!!
18.2.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika Aktuality