Podhůří Železných hor

Co a proč děláme?

Proč naše společnost vznikla?

Naše společnost vznikla v roce 2006 díky aktivitě starostů obcí, několika místních podnikatelů a neziskových organizací s cílem napomáhat k všeobecnému rozvoji regionu.

Abychom mohli navázat na již existující síť společností s podobným posláním, byla v roce 2007 vytvořena i podsložka naší společnosti Místní akční skupina – zažilo se používání zkratky MAS – „ Maska”.

Úlohou místních akčních skupin je fungovat jako prostředník mezi institucemi a občany při realizaci jejich nápadů a aktivit. MAS vytváří prostředí napomáhající vzájemné spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a podnikateli a podporuje pospolitost mezi obyvateli, tak, aby výsledky společné práce byly co nejúčinnější.

V České republice je téměř 180 MAS pokrývající většinu území, vyjma měst nad 25 tisíc obyvatel. V Evropě síť MAS funguje již od 90. let a významně se podílí na rozvoji území místní komunitou.

Jak je naše společnost uspořádána a kdo nás financuje

K dnešnímu dni má naše společnost 38 partnerů.

Právní formou je obecně prospěšná společnost, jejíž organizační složkou je MAS.

Naše společnost je financována zejména z dotací IROP spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, dotace Kraje Vysočina a členských příspěvků obcí .