Podhůří Železných hor

Dokumenty

Zakladatelská listina o. p. s.

Statut Podhůří Železných hor o.p.s.

Výroční zprávy

Zápisy z jednání MAS

Monitorovací indikátory SPL, střednědobé hodnocení SPL

Monitorovací zprávy MAS

Údaje o území

Pozvánky na Jednání MAS

Vzor zápisu z jednání o přezkumu

Jednací řády orgánů MAS

Směrnice