Podhůří Železných hor

1. VÝZVA IROP - Vzdělávání ZŠ

MAS Podhůří Železných hor o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021–2027:

Název výzvy MAS pro IROP1. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Vzdělávání ZŠ

Termín vyhlášení výzvy MAS: 15. 1. 2024

Termín příjmu projektových záměrů: 15. 1. 2024 od 12:00 hodin do 28. 3. 2024 do 12:00 hodin – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro IROP: 7 365 029 Kč

Nadřazená výzva ŘO: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Soubory ke stažení: