Podhůří Železných hor

Operační program Životní prostředí

Soubory ke stažení:

2020

2019

Výzva MAS č. 1- OPŽP- výsadba dřevin

Výzva MAS č. 2 OPŽP - protierozní opatření

Výzva MAS č. 3 OPŽP - realizace sídelní zeleně

1. výzva OPŽP - prodloužení termínu příjmu žádostí do 2.1. 2020

2. výzva OPŽP - prodloužení termínu příjmu žádostí do 2.1. 2020

Výzva OPŽP MAS č. 4 - sídelní zeleň

Realizace sídelní zeleně II.

Seznam projektů podaných do výzvy č. 4 OPŽP

Seznam schválených žádostí podaných do výzev č. 1 a č. 4 z OPŽP