Podhůří Železných hor

OP TAK

MAS Podhůří Železných hor o. p. s. připravuje otevření výzvy na oblasti:

  1. Robotizace, automatizace, digitalizace
  2. Web, cloud
  3. Infrastruktura

Dotace je ve výši 50 %, a je určena na projekty s celkovými způsobilými náklady do cca 2 miliónů korun. Dotace je určena pro malé a střední podniky.

Naše MAS má k dispozici 1 100 000 Kč, v případě většího zájmu bylo přislíbeno, že bude částka ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu navýšena.

Kontakt pro případné zájemce:

Mgr. Jaromíra Valehrachová
valehrachova@podhurizeleznychhor.cz
info@podhurizeleznychhor.cz
603 708 286

Bližší specifikace oblastí:

1.       Robotizace, automatizace, digitalizace

a)      Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, je nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)

b)      Automatizace – úsudek člověka je nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)

c)       Digitalizace – vývoj výrobku v CAD/CAM, systémová evidence skladového hospodářství a zásob, EDI, implementace podnikového IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

2.       Web, cloud
a)      E-shop – webové stránky s integrací skladového hospodářství, systémem plánování výroby (čas dodání atp.)

b)      Cloud computing – služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD)

3.       Infrastruktura

a)      Komunikační infrastruktura – zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)

b)      Identifikační infrastruktura – prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)

c)       Výpočetní technika – zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, které jsou součástí projektu. Přípustná není obměna, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.

Soubory ke stažení: