Podhůří Železných hor

1. VÝZVA OP TAK - Technologie pro MAS

  1. MAS Podhůří Železných hor o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027:

Název výzvy MAS pro OP TAK: 1. Výzva MAS Podhůří Železných hor – OP TAK – Technologie pro MAS

Termín vyhlášení výzvy MAS: 3.1.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 3.1.2024 od 12:00 hodin do 30. 5. 2024 do 12:00 hodin – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro OP TAK: 2 200 000 Kč

Podporované aktivity:       

  1. Robotizace, automatizace a digitalizace
  2. Web, e-shop a cloudové služby
  3. Komunikační a identifikační infrastruktura

Nadřazená výzva ŘO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/

Soubory ke stažení:

Dokumentace k výzvě

Soubory ke stažení: