Peníze do regionu

Zjistit v jakých oblastech lze získat dotaci a z jakých zdrojů můžete nejlépe na následujících stránkách spravovanými Centrem pro regionální rozvoj České republiky: odkaz. V případě, že potřebujete s hledáním pomoci nebo se ve vyhledaných dokumentech zorientovat, neváhejte se na nás obrátit.

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika OP Životní prostředí

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika OP Zaměstnanost

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Program rozvoje venkova

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika IROP

OP Životní prostředí

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

OP Zaměstnanost

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Program rozvoje venkova

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

IROP

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
19.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020