Peníze do regionu

Zjistit v jakých oblastech lze získat dotaci a z jakých zdrojů můžete nejlépe na následujících stránkách spravovanými Centrem pro regionální rozvoj České republiky: odkaz. V případě, že potřebujete s hledáním pomoci nebo se ve vyhledaných dokumentech zorientovat, neváhejte se na nás obrátit.

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020

Ekologický oskar

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika e-on

Soukromé fondy

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Fond Vysočiny

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Státní fondy České republiky

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Evropské fondy 2014-2020

10.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Pravidla pro opatření IV.1.2.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, která se vztahují na administraci žádostí zaregistrovaných v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Platnost od 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla