Podhůří Železných hor

Podhůří školám! II.

Nabídka workshopů projektu Podhůří školám! II 

Určeno pro děti i pedagogy – specifikace jsou uvedeny u jednotlivých programů, případně na samostatných letácích, které dodali lektoři nebo na doptání u lektorů. Nabídka bude průběžně aktualizovaná na: https://www.podhurizeleznychhor.cz/podhuri-skolam-ii-2/

Vše zdarma vyjma Exkurze do geoparku, zde cena 4.000 Kč (včetně dopravy), protože DPH není způsobilý náklad.

Kurzy je nutno realizovat do 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Výtvarné techniky

viz samostatné letáky 

Programy: 

  • Království barev- MŠ 
  • Dialogy – I.st. 
  • Příroda jako zdroj inspirace – pedagogové 
  • Experiment, hra a tvořivost ve VV – pedagogové

Kontakt:

Petra Polívková
petra.polivkova@gmail.com (preferuje e-mailovou komunikaci)
tel: 775 174 117

Africké bubnování

Bloky 1-3 hodiny dle domluvy s lektorem pro všechny stupně i MŠ

Kontakt:

Hana Nováková
bac@email.cz
tel: 777 001 409

Muzikoterapie – cesta k sobě

Program pro pedagogy, od února 2024 – viz samostatný leták.