Dokumenty

Monitorovací zpráva MAS I. etapa 2014

28.5.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Monitorovací zprávy MAS

Zápisy z jednání správní rady

7.4.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání MAS

Pozvánka na veřejné projednávání

17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Pozvánky na jednání MAS