Zápisy z jednání MAS

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání pracovních skupin

9.5.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání MAS