Zápisy z jednání MAS

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání správní rady

7.4.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání MAS