Zápisy z jednání MAS

Soubory ke stažení:

Zápis z VH ze dne 26.3.12

2.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání valné hromady