Zápisy z jednání MAS

Soubory ke stažení:

Zápis z VH ze dne 26.3.12

2.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání valné hromady

Zápisy z jednání pracovních skupin

9.5.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání MAS