Podhůří Železných hor

Pracovní skupina Financování

Jméno a příjmení

Organizace

Francová Soňa

Město Chotěboř

Benáková Dita

Svazek obcí Podoubraví

Chlubnová Hana

MAS Havlíčkův kraj

Chalupová Tereza

MAS Královská stezka