Podhůří Železných hor

Řídící výbor

Soubory ke stažení:

Řídící výbor MAP v ORP Chotěboř (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem vytvořeného partnerství v rámci MAP.
Je tvořen zástupci klíčových aktérů podílejících se v oblasti vzdělávání na území MAP. Jeho role je přímo spjata s procesem společného plánování, rozvojem a aktualizací a schovalováním MAP.

Organizace

Jméno a příjmení

Zřizovatel – Město Chotěboř

Janda Milan

Ředitel

Zdenka Kőnigsmarková

KAP

Jana Hadravová

Kraj Vysočina

Lenka Matoušková

Rodiče

Andrea Řípová

Obec bez školy

Renata Flesarová

RT

Hana Nováková

DDM Junior

Jandová Alena

ORP

Pavel Kalina

ZUŠ

Barbora Polívková

Družina

Jana Blažková

Učitel

Michael Dobrý

MAS

Jaromíra Valehrachová