Podhůří Železných hor

Více informací k níže uvedenému programu a možnost domluvení schůzek: Mgr. Jaromíra Valehrachová, Ph.D.,  603 708 286, valehrachova@podhurizeleznychhor.cz

Určeno pro nízkopříjmové domácnosti (pro ty co pobírají starobní důchod, invalidní důchod III. stupně nebo od 1.1. 2022 pobírali alespoň 1x příspěvek na bydlení). Bude podpořena výměna kotlů na tuhá paliva (dřevo/uhlí), které nesplňují minimálně 3. emisní třídu (nutná revizní zpráva) za nové kotle na biomasu (peletky, štěpka, polena, brikety) nebo tepelné čerpadlo. Podmínkou je vlastnictví objektu. Může se jednat o rodinné domy, bytové domy či rekreační objekty určené k trvalému bydlení. Podmínka trvalého bydlení minimálně 24 měsíců před podáním žádosti je nutná pouze u rekreačních objektů, nikoliv u rodinných nebo bytových domů (to je rozdíl od NZÚ Light) Příspěvek činí až 130 000 Kč na kotel, 180 000 Kč na tepelné čerpadlo. Až 60% prostředků lze získat předem. Žádosti se přijímají do 31.8.2024.