Výzvy

Zápis z jednání Programového výboru MAS 9.5.2018

14.5.2018, Jana Baladová, rubrika IROP

Zápis z jednání výběrové komise 3.5.2018

9.5.2018, Jana Baladová, rubrika PRV

Interní postupy a Etické kodexy

9.4.2018, Jana Baladová, rubrika IROP