Integrovaný regionální operační program

Žádost o přezkum IROP - formulář

18.5.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika IROP

Zápis z jednání Programového výboru MAS 9.5.2018

14.5.2018, Jana Baladová, rubrika IROP

Interní postupy a Etické kodexy

9.4.2018, Jana Baladová, rubrika IROP