Operační program Životní prostředí

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 4 OPŽP

14.11.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Výzva OPŽP MAS č. 4 - sídelní zeleň

11.10.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP ŽP

Výzva MAS č. 2 OPŽP - protierozní opatření

7.2.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Výzva MAS č. 1- OPŽP- výsadba dřevin

31.1.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Pozvánka na seminář k 3. výzvě OPZ - Sociální podnikání

14.6.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP ŽP