Podhůří Železných hor

Zápisy z jednání MAS

Jednání valné hromady

Jednání programového výboru

Jednání výběrové komise

Jednání správní rady

Jednání zakladatelů