Podhůří Železných horOperační program ZAMĚSTNANOST+Podhůří Železných hor lidem!
reg. číslo: CZ.03.2.01/00/22_008/0000970

PROJEKT PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR LIDEM řeší sociální vyloučení, nebo ohrožení sociálním vyloučením obyvatel venkovského regionu v podhůří Železných hor v Kraji Vysočina, zejména na území MAS Podhůří Železných hor, resp. Chotěbořska. Aktivity budou mít příznivý dopad na osoby z cílové skupiny a zajistí služby nad rámec základních činností sociálních služeb, které doplní o včasnou intervenci a zrychlí tak proces pozitivní změny u osob, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekt nastaví spolupráci mezi veřejnou sférou, poskytovateli sociálních služeb a ostatními aktéry k efektivní změně. 

Kontakty

Koordinátor projektu
Mgr. Barbora Polívková
tel: 739 374 258
e-mail: info@barapolivkova.cz

Pracovníci prevence soc. vyloučení
Mgr. Milan Žák, DiS.
tel: 775 896 868
e-mail: zak@podhurizeleznychhor.cz

Bc. Markéta Vencálková
tel: 778 420 850
e-mail: vencalkova@podhurizeleznychhor.cz

 

Přílohy: