Podhůří Železných hor

Publicita

Provozní činnosti MAS PŽH - I.

CZ.07.02.01/00/22_003/0000219

Cíle projektu:

Zajištění činnosti MAS Podhůří Železných hor o. p. s.
Cílem projektu je podpora úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podhůří Železných hor o. p. s, zajištění dostatečné kapacity a finančních zdrojů na realizaci strategie, za účelem regionálního rozvoje venkova.

 

Provozní a animační činnosti MAS II.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011903

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Podhůří Železných hor lidem!

reg. číslo: CZ.03.2.01/00/22_008/0000970

Cíle projektu:

PROJEKT PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR LIDEM řeší sociální vyloučení, nebo ohrožení sociálním vyloučením obyvatel venkovského regionu v podhůří Železných hor v Kraji Vysočina, zejména na území MAS Podhůří Železných hor, resp. Chotěbořska. Aktivity budou mít příznivý dopad na osoby z cílové skupiny a zajistí služby nad rámec základních činností sociálních služeb, které doplní o včasnou intervenci a zrychlí tak proces pozitivní změny u osob, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekt nastaví spolupráci mezi veřejnou sférou, poskytovateli sociálních služeb a ostatními aktéry k efektivní změně.

Provozní a animační činnosti MAS

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
– systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
– využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
– spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
– cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

Podhůří školám!

Projekt z oblasti kreativního učení, který má na školách ORP Chotěboř přinést nové a netradiční formy vzdělávání  s využitím uměleckých technik v oblasti umělecké, přírodovědecké a technické určené jak pro žáky tak i pedagogy.

Registrační číslo projektu: 0213000197