Podhůří Železných hor

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Střednědobá evaluace MAS Podhůří Železných hor

Úprava programových rámců PRV

Úprava analytické části strategie v souvislosti s úpravou programovacích rámců PRV