Podhůří Železných hor

Žádost o přijetí do MAS Podhůří Železných hor

Žadatel je  seznámen se základními dokumenty o.p.s. Podhůří Železných hor – zakladatelskou smlouvou a Statutem společnosti Podhůří Železných hor o.p.s.

Zná práva a povinnosti partnera MAS uvedené v článku VII. A Statutu společnosti a je seznámen s povinností zaplatit vstupní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

K přijetí nového člena je zapotřebí nadpoloviční většiny členů Programového výboru.