Podhůří Železných hor

IROP
2014 - 2020

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 9. Bezpečnost dopravy III.

Výzva č.9 MAS Podhůří Železných hor – IROP – Bezpečnost dopravy III.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

3. 9. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

3. 9. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

12. 10. 2021 ve 12:00 hodin

Odkaz na aktuální Obecná a Specifická pravidla pro výzvu 53. IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Avízo výzvy IROP č. 9 Bezpečnost dopravy III