Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.


  
 
  

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP

Technika IZS
8.8.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika IROP

Pozvánky na semináře k výzvám

26.7.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika Výzvy

Modletínská pouť

25.7.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika Aktuality

Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. č. 2

18.7.2017, Jana Baladová, rubrika OP Zam

Výroční zpráva za rok 2016

12.7.2017, Jana Baladová, rubrika Výroční zprávy

Setkání Vísek

15.6.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika Aktuality

Prezentace ze semináře

12.6.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP Zam