Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

 

Směrnice MAS - administrace

Směrnice MAS vztahující se k výzvě, příjmu žádosti, bodování a odvolání proti postupům administrace MAS.
13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Fiche pro 1. VÝZVU 2014

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

1. VÝZVA 2014

2.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Abonentka 2014

22.11.2013, Jiří Zápotočný

Výroční zpráva za rok 2012

1.7.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy