Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

1. VÝZVA 2013

8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Organizační schéma PŽH

7.3.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Orgány společnosti

Pravidla pro opatření IV.1.2.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, která se vztahují na administraci žádostí zaregistrovaných v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Platnost od 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Monitorovací zprávy MAS

25.1.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Dokumenty

Monitorovací zpráva MAS III. etapa 2012

Monitorovací zpráva - III. etapa 2012
25.1.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Monitorovací zprávy MAS